Activiteiten voor Blinden en Slechtzienden.

Wil je ook lid worden:

 Lid worden kan je door aankoop van een lidkaart:

    - Alleenstaanden en hun begeleider € 8

    - Familielidkaart € 12

    - Steunend lid € 20

Ons bestuur: 

 Frans Vervaeke : voorzitter

 Guido Oestlandt: ondervoorzitter

 Heidi Bruneel: secretaris

 Jean Pierre Callewaert: webdesign

Vaste medewerkers:

 Shanna Vervaeke

 Els Speybrouck

 Hubert Claeys

 Anne-Marie Alleman

 Stefanie Nuwel

 Christine Vervaeke